Dovoz surovin

První krok

Vše začíná nápadem. 

Druhý krok

Výběr vhodného dodavatele.

Třetí krok

 Třetí krok je na nás. Zrealizujeme nákup vaší suroviny kdekoliv na světě a zajistíme veškeré administrativní kroky k jejímu propuštění na trh.